TEKNISKA DATA INLEDNING

I det här avsnittet hittar du teknisk information om mekanisk hållfasthet, termisk och kemisk resistens, elektriska egenskaper och brandbeteende hos de huvudsakliga konstruktionsmaterial som används för att tillverka Elesa produkter. Några egenskaper hos de vanligaste metaller som används för metallinsatser och gängor redovisas också. Du kan dessutom ta reda på hur laboratorietester utförs i vår forsknings- och utvecklingsavdelning. Internationella standarder, konverterings- och gängtabeller finns tillgängliga för att hjälpa dig att välja rätt produkt.
Och även en del insikter om vissa produktlinjer: hjul, lägesindikatorer, dämpningselement, etc.