SEKRETESS

ELESA S.P.A. - Förordning nr 169/2003 om integritetspolicy (Italien)

I enlighet med paragraf 13 i förordning nr 196, daterat 30 juni 2003 (lag om skydd av personliga data), vill vi informera dig om följande:

a. Personliga data som lämnats frivilligt när registreringsformuläret fylldes i för att begära information om produkter, tjänster, marknadsföringskampanjer, händelser och Bolagets kampanjer, kommer att bearbetas med hjälp av elektroniska och automatiska hjälpmedel. Informationen ska användas enbart i företagsledningssyfte, statistiskt, kommersiellt och försäljningsfrämjande syfte relaterat till produkter och tjänster från ELESA S.P.A. 

b. Användaren är inte förpliktad att lämna ut de personuppgifter som begärs av Bolaget. Emellertid kan vägran att lämna ut sådan information eller inte acceptera att sådan information får bearbetas leda till att Bolaget ser sig förhindrat att tillhandahålla begärda tjänster.

c. Överlämnade personliga data kan överföras eller spridas, för något av de ändamål som nämnts under stycke a), till andra bolag i ELESA S.P.A.

d. Utlämnade persondata kan bearbetas, av något av de skäl som nämns under stycke a), även med hjälp av telefax, telefon (även utan operatörshjälp), e-post och andra informations- och datorsystem.

e. Beträffande bearbetning av persondata, har de personer till vilka persondata hör, rätten att när som helst erhålla bekräftelse om att dessa data existerar, få vetskap om ursprunget till dessa data och att verifiera att de är korrekta eller begära att de kompletteras eller uppdateras eller korrigeras, i enlighet med paragraf 7 i lagstiftningsdekret nr 196 av 2003. I enlighet med denna paragraf har användaren rätt att begära att data som har använts olagligt annulleras, omvandlas till anonym information eller blockeras, samt i varje fall opponera sig emot, av lagliga skäl, deras användning, även om det är relaterat till ovan nämnda skäl, utsändning av reklam, direktförsäljning, marknadsundersökningar eller kommersiell kommunikation.

f. Kontrollör av bearbetningen av persondata är ELESA S.P.A. - Via Pompei, 29 - I-20900 Monza (MB). 

g. Erhållna persondata kommer att lagras i ELESA S.P.A.:s databas, registrerad vid nr 29, Via Pompei - I-20900 Monza (MB).

h. Erhållna persondata kan överföras utomlands, inom EU, i enlighet med paragraf 42 i 196 av 2003. Persondata kan överföras utomlands, utanför EU, i enlighet med paragraf 44, stycke b), i förordning nr 196 av 2003. I synnerhet måste det påpekas att ELESA S.P.A. endast samarbetar med företag som uppfyller Safe Harbour-principerna i privata angelägenheter.

i. För frågor eller förslag beträffande vår Integritetspolicy, var god kontakta oss på nedanstående adress:

ELESA S.P.A. - Via Pompei, 29 - I-20900 Monza (MB) Tel. +39 039 28111; Fax +39 039 836351; e-post: info@elesa.com.