VAD ÄR COOKIES?

Cookies är små textfiler som sparas i din dator när man besöker vissa webbplatser på internet. 

I de flesta webbläsare är cookies aktiverade, här nedan hittar du nödvändig information för att ändra inställningarna i din webbläsare.  

Cookies är inte skadliga för din enhet (PC, mobiltelefon, surfplatta). I de cookies vi genererar lagrar vi ingen personlig information, utan vi använder krypterad information som vi samlar in för att göra dina besök på vår webbplats angenämare. Exempelvis är de användbara för att identifiera och lösa problem, eller för att utse relevanta relaterande produkter att visa kunden under surfandets gång.  

Denna information tillhandahåller vi som en del i syftet att följa rådande lagstiftning och för att säkra transparens och ärlighet vad gäller din integritet under användandet av vår internetsida. Vi håller på och arbetar fram ytterligare förbättringar gällande integriteten och cookies på vår hemsida.  

Ytterligare information om cookies hittar du på hemsidorna: www.allaboutcookies.org och www.youronlinechoices.eu

Cookies kan ha olika funktioner, som till exempel att effektivisera surfandet mellan olika sidor och spara dina inställningar, vilket i allmänhet gör användarens besök mer angenämt.  

ELESA förbehåller sig rätten att använda cookies, med användarens samtycke där lagar och regler tillåter det för att förenkla surfandet på denna hemsida och individanpassa den visade informationen. ELESA förbehåller sig rätten att använda liknande system för att samla in information om webbsidans användare, som till exempel IP-adress, typ av webbläsare och operativsystem och/eller användarens surfvanor för statistik- eller säkerhetsändamål. 

ELESA kan samla in denna information för att spåra användandet av webbsidan och förbättra utvalda aspekter. 

Nedan följer en kort illustration över hur ELESA använder cookies och liknande verktyg.

Cookies vid surfandet  

Dessa cookies är fundamentala för att kunna tillåta förflyttning inom webbsidan och för att kunna använda dess funktioner, som till exempel att få tillgång till webbsidans reserverade områden. Utan dessa cookies kan inte begärda tjänster erhållas såsom varukorg och tillgång till området MyElesa.

De cookies som är absolut nödvändiga används för att lagra en entydig användare i syfte att identifiera användaren som unik i förhållande till andra användare som samtidigt besöker webbsidan, för att erbjuda användaren en fullödig och precis service.  

Användande innefattar: 

• upprättande i minnet av tidigare förlopp (till exempel ifylld text) under surfandets gång via förflyttning tillbaka till en sida i samma session 

• hantering och överföring av säkerhetstoken till diverse tjänster inom webbsidan för att identifiera en besökares status (såsom registrerad eller icke registrerad) 

• upprätthållande av token för implementering i reserverade områden på webbplatsen

• kundernas igångsättning av specifika versioner/applikationer av en tjänst som kan komma att bli nödvändig under en teknisk migration. 

Utförandecookies

Dessa cookies kan vara förstaparts-cookies från www.elesa.com eller tredjeparts-cookies, sessionscookies eller varaktiga cookies, dess användning begränsas till dess utförande och förbättring av webbplatsen. Dessa kakor samlar information om hur en besökare använder webbplatsen såsom besökta sidor. Dessa cookies samlar inte in information som kan identifiera användaren. All insamlad information av dessa cookies sammanställs anonymt och används enbart för att förbättra webbplatsens funktion.  

Användande innefattar: 

• Web Analytics, den insamlade datan begränsas enbart till operatörens användning av webbsidan för att sköta webbsidans prestanda och struktur. Dessa cookies kan vara tredjeparts-cookies, men informationen kommer enbart användas av den som sköter publiceringen av den besökta webbsidan. 

• felförfarande – felmätning av uppkomna fel på webbsidan, en funktion som vanligtvis tjänar till att förbättra servicen eller skötseln av reklamationer och är vanligtvis nära sammankopplad med webbanalysen. 

• testning av olika strukturer på sidan – testning med variationer på struktur, vanligtvis genom användande av A/B-test eller flervariabeltest för att försäkra sig om att de gångbara och de följande sessionerna upprätthåller ett för användaren av webbsidan enhetligt utseende.  

Funktionella cookies

Dessa cookies kan ägas av ELESA eller en partner, och kan vara sessionscookies eller varaktiga cookies. 

Dessa cookies genereras på en användares begäran, men de kan också implementeras utan användarens begäran i en tjänst som erbjuds kunden. De kan också användas för att undvika att en specifik kund erbjuds en tjänst som denne redan tidigare tackat nej till. Dessutom tillåter dessa cookies webbsidan att lägga på minnet användarens val (såsom användarnamn, språk, ursprungsland o.s.v.). Den av cookies insamlade informationen är anonym och kan inte spåra användarens surfvanor. 

Användande innefattar: 

• upprättande i minnet av en kunds inställningar på en webbsida såsom layout, teckenstorlek, preferenser, färg o.s.v. 

• upprättande i minnet av ett val så att man på nytt slipper fylla i ett frågeformulär

• uppdagande om en tjänst redan erbjudits, såsom ett erbjudande om en handledning inför kommande besök på webbsidan 

• erbjudan om information i syfte att tillåta en tjänsts valbara funktion såsom ett erbjudande om en session live chatt 

• uppfyllande av en kunds begäran såsom en visning av en kommentar. 

Tredjepartscookies för marknadsföring/om marknadsföring 

Dessa cookies används av partner till ELESA, för att presentera reklamannonser från ELESA när du befinner dig på andra webbsidor, för att visa de senast visade produkterna på www.elesa.com. Under surfandet på webbsidan Elesa, används dessa cookies för att visa dig produkter av intresse eller liknande produkter du tittat på tidigare, baserade på din surfhistorik. Användandet av dessa cookies innebär ingen behandling av personuppgifter, men kan kräva anslutning till din dator eller andra enheter och spåra sparad data: dessa cookies ansluter sig till den installerade webbläsaren i din dator eller andra enheter som används under surfandet på vår webbplats.  

Hur avaktiverar jag cookies? 

De flesta webbläsarna accepterar automatiskt cookies, men man har också möjlighet att inte acceptera dem. Vi avråder från att avaktivera denna funktion då annars rörelsefriheten sidor emellan kan förhindras samt utnyttjande av alla webbsidans specialfunktioner.

Om du inte önskar att din dator mottar och sparar cookies, kan du förändra säkerhetsinställningarna i din webbläsare (Internet Explorer, Google Chrome, Safari o.s.v.). Hur som helst, vill vi påpeka att vissa delar av vår webbsida kan användas fullödigt enbart ifall du accepterar våra cookies, i annat fall kan du till exempel inte få tillträde till vårt reserverade område (MyElesa). Ditt eventuella val att avaktivera våra cookies kan således ha en negativ inverkan på ditt surfande på vår webbsida. 

Ifall du skulle önska förändra cookiesinställningarna i de olika webbläsarna, följer här en kort instruktion hur man går till väga i de 4 vanligaste webbläsarna: 

Microsoft Internet Explorer 

Klicka på ikonen “Verktyg”' i högra övre hörnet och välj “Internetalternativ”. I popup-fönstret välj ”Sekretess”. Här kan du reglera dina cookiesinställningar. 

Google Chrome 

Klicka på menyikonen Chrome i övre högra hörnet och välj “Inställningar” (engelska tangenter). Nu väljer man “Visa avancerade inställningar” och byt inställning vid ”Sekretess”. 

Mozilla Firefox 

I menyns listruta i övre vänstra hörnet välj “Val”'. I popup-fönstret välj ”Sekretess”. Här kan du reglera cookiesinställningarna. 

Safari 

I inställningsmenyns listruta i övre högra hörnet välj '”Preferenser”. Välj “Säkerhet” och reglera cookiesinställningarna.
För vidare information om cookies och för att hantera och avaktivera tredjeparts-cookies eller marknadsförings/om marknadsförings-cookies, besök www.youronlinechoices.com.
För att avaktivera analytiska cookies och förhindra Google Analytics att samla in data över dina surfvanor, kan du ladda ner ett tillägg till webbläsaren för att avaktivera Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.