HCV-E-STL Rörnivåglas

med elektrisk MIN nivåsensor och temperaturgivare

VÄLJ FÄRG
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
VÄLJ FÄRG
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Kod Benämning Lock för
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Material

Transparent polyamidbaserad (PA-T) teknopolymer. Mycket resistent mot stötar, lösningsmedel, oljor med tillsatser, alifatiska och aromatiska kolväten, bensin, nafta, fosforsyra estrar.

Undvik kontakt med alkohol eller rengöringsmedel som innehåller alkohol.

Skruvar, muttrar och brickor

Förzinkat stål.

Tätningsringar

O-ringar i NBR-syntetiskt gummi för tätning mot behållare samt under skruvhuvud.

Rekommenderad grovhet för packningens appliceringsyta Ra = 3 μm.

Flottör

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, med ett inbyggt magnetiskt element för att aktivera den elektriska kontakten när flottören når kontaktgränsen som ligger ca 50 mm ovanför axeln på den nedre skruv (uppgifter som avses mineralolja typ CB68, enligt ISO 3498, temperatur 23°C).

Fäste med nivågivare och temperatursensor

Vattentät i glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, med inbyggt relä (reed) med två ledare och en elektrisk temperatursensor, tillverkad av ett platina motstånd vars motstånd förändras beroende på temperaturen.

För en korrekt montering seᅠVarningar.

Svirvlande kontaktdon

Med inbyggd kabelförskruvning och kontakthållare. Utgång på framsidan eller sidan (höger eller vänster) inklusive skydd mot vattenstrålar (skyddsklass IP 65 enligt tabellᅠIEC 529).

Kontrastskärm

Vitlackerat aluminium. Placeringen i bakkant på givaren garanterar bästa skydd från direkt kontakt med vätskan.

Den kan tas bort innan installation för att anpassas med markeringar och text.

Standardutförande

 • HCV-E-STL-NO:ᅠmed elektrisk kontakt normalt öppen (NO).
 • HCV-E-STL-NC:ᅠmed elektrisk kontakt normalt sluten (NC).

Maximal kontinuerlig arbetstemperatur

90°C (med olja).

Kännetecken och prestanda

Förutom den visuella kontrollen ger HCV-E-STL rörnivåglas en elektrisk signal när oljenivån minskar till ett minimum och en analog elektrisk signal med oljetemperaturen.

Ultraljudsvetsning för att garantera en perfekt tätning.

Tack vare sido utgången på kontaktdonet, minimeras graden av intervention hos sensorn på rörnivåglas HCV-E-STL.

Maximal vätskenivåavläsning även från sidan.

Linseffekt för bättre synlighet av vätskenivån.

Tekniska data

I laboratorietester utförda med mineralolja typ CB68 (enligt ISO 3498) vid 23°C under en begränsad tid, klarade svetsningen upp till: 18 bar (HCV.127) 12 bar (HCV.254).

För användning med andra vätskor och under olika tryck- och temperaturförhållanden, kontakta Elesa tekniska avdelning.

Vi rekommenderar dock att man kontrollera lämpligheten att använda produkten under verkliga driftsförhållanden.

Funktion elektrisk MIN-nivåsensor

 • HCV-E-STL-NO:ᅠden elektriska kontakten sluts då den når miniminivån.
 • HCV-E-STL-NC:ᅠden elektriska kontakten öppnas när den når miniminivån.
Elektriska egenskaperMIN nivågivare
SpänningsförsörjningAC/DC
Elektriska kontakter

NO normalt öppen

NC normalt stängd

Högsta tillämpliga spänning

NO: 140 Vac, 200 Vdc

NC: 140Vac, 150 Vdc

Maximal omkopplingsström1 A
Maximal strömstyrka

NO: 1.2A

NC: 2A

Maximal spänning

NO: 10 Va

NC: 20 Va

KabelförskruvningPG 7 (för kablar med hölje Ø 6 o 7 mm)
KabelareaMax. 1.5 mm2
Montera inte detta rörnivåglas i närheten magnetfält.

Funktion elektrisk temperaturgivare

Arbetsprincipen i temperaturgivaren är att mäta variationen av resistensen i ett platina elementet: 100 ohm = 0°C, 138.4 ohm = 100°C.

Funktionen mellan temperatur (T) och resistans (R) är ungefär linjär över ett litet temperaturintervall: till exempel, om man antar att det är linjärt i intervallet 0°C till 100°C, så är felet 0.4°C vid 50°C.

För precisionsmätning är det nödvändigt att linearisera motståndet för att ge en exakt temperatur. Den senaste definitionen av funktion mellan motstånd och temperaturen är internationella Temperatur Standard 90 (ITS-90). Funktionen mellan resistans och temperatur, som erhållits i laboratorietester, genom att mäta det direkta värdet på motståndet i kontakten visas i diagramet. Vi föreslår ändå att ställa in systemet för att kompensera både värmeavledning och kabel motstånd.

En 1°C temperatur förändring kommer att orsaka en 0,384 ohms förändring i resistans, så även ett litet fel i mätningen av motståndet (till exempel, resistansen i givarkablarna) kan orsaka ett stort fel vid mätningen av temperaturen.

På grund av de låga signalnivåerna, är det viktigt att hålla givarkablarna borta från elektriska kablar, motorer, ställverk och andra enheter som kan avge magnetiskt eller elektriskt störningar. Minskade störningar kan erhållas genom att använda skärmad kabel jordad i ena änden.

Vid användning av långa kablar är det nödvändigt att kontrollera att mätutrustningen kan hantera kabel motståndet.

Elektriska egenskaperTemperaturgivare
SpänningsförsörjningAC/DC
Maximal strömstyrka1mA
KabelförskruvningPG 7 (för kablar med hölje Ø 6 o 7 mm)
KabelareaMax. 1.5 mm2
Montera inte detta rörnivåglas i närheten magnetfält.

Specialutförande på förfrågan

 • Rörnivåglas med skruvar, muttrar och brickor i rostfritt stål.
 • Rörnivåglas för användning med vätskor som innehåller alkohol.
 • Rörnivåglas i UV-resistent transparent teknopolymer.

Instruktion montage kontakt

 1. Demontera kontakten från indikatorn genom att lossa ställskruven placerad i botten, ta ut kontakthållaren och lossa kabelförskruvning.
 2. Sätt i kabeln i kontakten (standardkontakt) och anslut ledningarna till plint 1 och 2 för drift av MIN-nivågivaren, plintar 3 och jord för drift av temperatursensor funktionen.
 3. Montera genom att trycka in kontakthållaren i kontakten i önskat läge.
 4. Skruva fast kontakten till indikatorn och dra åt kabelgenomföringen.
Elesa
Alla rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN