CFSQ Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare

SUPER-teknopolymer

VÄLJ FÄRG
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
VÄLJ FÄRG
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Kod Benämning Lock för
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Material

Självslocknande SUPER-teknopolymer, svart färg, matt yta.

Tack vare sitt hölje tillverkar av SUPER-teknopolymer, garanterar CFSQ gångjärnet en dubbel isoleringen av de interna kretsarna, därför finns det inget behov av jordnings anslutning. Dessutom skyddar höljet de elektriska kontakterna från stötar, atmosfäriska ämnen och oavsiktlig inträngning av verktyg.

Cylindrisk pinne

AISI 303 rostfritt stål.

Standardutförande

Montering med hjälp av genomgående hål för M6 försänkta skruvar UNI 5933, DIN 7991.

Arbetsvinkel start 0°:

 • C-A-D: axiell anslutning, mikrobrytare till höger.
 • C-A-S: axiell anslutning, mikrobrytare till vänster.
 • C-B-D: bakre kontakt, mikrobrytare till höger.
 • C-B-S: bakre kontakt, mikrobrytare till vänster.
 • F-A-D: koaxialkabel, 2 eller 5 m längd, mikrobrytare till höger.
 • F-A-S: koaxialkabel, 2 eller 5 m längd, mikrobrytare till vänster.
 • F-B-D: bakre kabel, mikrobrytare till höger.
 • F-B-S: bakre kabel, mikrobrytare till vänster.

Arbetsvinkel start 90°:

 • C-A-D-EA: axiell kontakt, mikrobrytare till höger.
 • C-A-S-EA: axiell kontakt, mikrobrytare till vänster.
 • C-B-D-EA: bakre kontakt, mikrobrytare till höger.
 • C-B-S-EA: bakre kontakt, mikrobrytare till vänster.

Kabel typ: UL/CSA STYLE 2587 3 X AWG 22.

Kännetecken och användning

 • Detta gångjärn med inbyggd microbrytare (ELESA patent) är en säkerhetsanordning då det automatiskt bryter strömmen vid oavsiktligt öppnande av dörrar, maskin skydd, eller säkerhetsdörrar på maskiner och produktionsutrustning och skyddar därmed operatöreren.
 • Detta gångjärn kan utsättas för frekventa rengöringscykler och kan användas i alla situationer eller miljöer där särskild uppmärksamhet åt städning och hygien efterfrågas, tack vare IP67 skyddsklass och användningen av detaljer i rostfritt stål för tillslutning av gångjärnskroppen.
 • Brytare utrustad med två kontakter: en NC-kontakt och en växlande NO kontakt, formulär C, se IEC EN 60947-5-1 standard.
 • Brytare inställd med positiv öppning (i enlighet med IEC EN 60947-5-1 standard, bilaga K): kontakterna bryts genom påverkan av en direkt förflyttning av ett manövreringsorgan, på vilken den arbetande kraft anbringas genom ett icke elastiska element.
 • Quick release brytare: brytaren påverkas inte av hastigheten på rörelsen.
 • Lätt att montera: den inbyggda säkerhetsbrytare och gångjärnet levereras i ett stycke. Detta ger en mycket enkel och snabb montering.Detta ger en stor fördel i jämförelse med vissa traditionella system som fortfarande kräver ett separat gångjärn och en säkerhetsbrytare förbunden med en särskild tapp för att ersätta den vanliga sprinten på gångjärnet.
 • Universal användning: CFSQ gångjärn kan monteras på de vanligaste förekommande aluminiumprofiler.

Vridningsvinkelᅠ (ungefärligt värde)

CFSQ: max 190° (-10° och +180° se Fig.1).

CFSQ-EA: max 270° (-90° och +180° se Fig.1).

0 ° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan.

Se Inbyggd säkerhetsbrytare funktion och underhåll.

Gångjärnet får inte utsättas för en negativ vinkel mindre än -10° (CFSQ) och -90° (CFSQ-EA).

Resistens testerAxiell belastningRadiell belastning90° vinklad belastning
____logo__CFSQ_S_AXIAL______logo__CFSQ_S_RADIAL______logo__CFSQ_S_90__
BenämningMax gräns statisk belastning
Sa [N]
Max gräns statisk belastning
Sr [N]
Max gräns statisk belastning
S90 [N]
CFSQ210028001300
CFSQ-EA12001500600

För CFSQ gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare, är det angivna referensvärdet gränsen för max statisk belastning (Sa, Sr, S90), eftersom dessa gångjärn kan användas som säkerhetsanordningar. Över detta värde kan materialet gå sönder och äventyra gångjärnet funktionalitet. En faktor som också tar hänsyn till säkerhetsnivån för den specifika applikationen måste tillämpas på detta värde. Belastnings värden som visas i tabellerna för de olika gångjärnen är resultatet av tester som utförts i våra laboratorier under kontrollerad temperatur och fuktighet (23°C-50% RH), under givna villkor för användning och under en begränsad tid.

Inbyggd säkerhetsbrytare funktion och underhåll

 • Den nominella vinkelvariation som krävs för omkoppling av mikrobrytaren är 6° (se rörelseschema ). Under normala användningsförhållanden, när den mekaniska livslängden för enheten är uppnådd, kan den nominella variationen öka upp till 9°. Vi föreslår kontroll av korrekt funktion enligt UNI EN ISO 13857.
 • För applikationer med säkerhets funktion måste gångjärnet kunna vridas åtminstone 15°, motsvarande tvingad öppning (positiv öppning) av kontakten med manöverdonet.
 • Vi föreslår att regelbunden kontroll av funktion av CFSQ. gånjärnet sker innan start.
 • När skyddet öppnas måste maskinen omedelbart stanna. Oavsett hur många graders öppning får inte maskinen kunna startas.

Varningar

 • Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare får inte användas i miljöer med täta temperaturförändringar som kan orsaka kondens, i närvaro av explosiva eller brandfarliga gaser.
 • Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare måste alltid skyddas med en lämplig säkring (se tabell).
 • Det är kundens ansvar att kontrollera att val och användning av gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare passar applikationen och är kompatibel med de säkerhetsnormer som gäller i de aktuella driftsförhållanden.
 • Användning av CFSQ gångjärn innebär alltid en fullständig kännedom om och efterlevnad av de säkerhetsnormer som gäller, bland annat EN ISO 13849-1, IEC EN 60204-1, UNI EN ISO 14119, EN ISO 12100.
 • Gångjärnet skall alltid monteras och anslutas av kvalificerad operatörer som också regelbundet skall kontrollera gånjärnets funktion.
Användningskategorierᅠ ᅠ

CFSQ-C..

(kontakt)

CFSQ-F..

(kabel)

AC15

standard

IEC 60947-5-1

Typiska applikationer: elektromagnetisk belastnings kontroll i växelström

51 V7 A7 A
223 V7 A7 A
443 V-3 A

DC13

standard

IEC 60947-5-2

Typiska applikationer: elektromagnetisk belastnings kontroll i likström

27 V7 A7 A
130 V0.3 A0.3 A
Mekaniska egenskaperElektriska egenskaper
Typ av kontakter: Ag 90 Ni 10Termisk effekt lthKabel 10A
Kontakt: 4 A

Maximal arbetsfrekvens:

600 cykler/timme *

Kortslutningsskydd:

6A gl

Mekaniska livslängd

(test utförd i enlighet med standard

IEC EN 60947-5-1): 10 6

Märkstötspänning

4 KV

Isolering nominell spänning

Ui = 250V

Skyddsklass hölje

EN60529: IP67

Minsta kraft (vridmoment för positiv öppning av kontaktorer): 0.5 Nm

Drifthastghet

minimum 2° / sec.,

maximum 90° / sec.

Kortslutningsström: 1000 A
Föroreningsgrad: 3
B10d = 2000000
Tm = 20 år

* En operationscykel är ekvivalent med en stängning och en öppning i enlighet med standarden EN60947-5-1

BenämningElektriska egenskaperMiljöklassificering
CFSQ.60-SH-6-C

4A at 24 Vac/dc

(resistive load)

Types 1 and 4X

"indoor use only"

CFSQ.60-SH-6-F

B3000 pilot duty

4A at 240 Vac (resistive load)

4A at 240 Vdc (resistive load)

Miljömässiga förhållanden för montering: omgivningens högsta tillåtna temperatur 40°C

Tillbehör på förfrågan

FC-M12x1: förlängningar med 4 polig M12 axial honkontakt.

Specialutförande på förfrågan

Aktiveringsvinklar på gångjärnet som skiljer sig från 0° till 180°, med multiplar av 15°, för fall där systemets konfiguration ram/dörren så kräver.

Monteringsanvisningar

 • Montera gångjärnet med inbyggd säkerhetsbrytare på den fasta delen (ram) och den andra delen på dörren. Avståndet mellan den cylindriska pinnen och dörren måste vara minst 5 mm (se fig.3).
 • Låt det minsta avståndet mellan hålen i väggen och diametern på skruvarna vara (max 0.5 mm).Det föreslagna åtdragningsmomentet får inte överskrida: 5 Nm.
 • Gångjärnet får inte användas som ett mekanisk stopp för dörren varken vid maximalt öppen eller stängd dörr. För detta ändamål rekommenderas att använda ett externt mekaniskt stopp för att förhindra dörren från att öppnas fullständigt så de båda gångjärns halvorna tar i varandra eller överskrider den vinkel där de två sammankopplade ytorna är i samma plan.
 • CFSQ. gångjärn måste alltid monteras tillsammans med minst ytterligare ettᅠCFM.ᅠ(CFM.60-45- SH-6 kod 425812). Vid horisontell dörröppning eller vid en en begränsad vikt är det möjligt att använda endast ett gångjärn.
 • Anslutningskablarna måste alltid skyddas mot mekanisk åverkan.

Kablar

 • Kabel med M12x1 kontakt använder kretsschemat som visas.
 • Normalt sluten kontakt NC: för säkerhetsapplikationer enligt IEC EN 60947-5-1 standard, bara NC kontakten (för att bryta) måste användas medans NO kontakten är oanvänd.
 • Normalt öppen kontakt NO: den normalt öppna kontakten kan bara användas om gångjärnet används som indikator (alarm) i detta fall kan även NC kontakten användas som en status indikator (alarm).
Elesa
Alla rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN